Φοιτητικά Επιδόματα
και Υποτροφίες

arrow&v
arrow&v
 

Φοιτητικά Επιδόματα

και Υποτροφίες

Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Παραχωρείται σε φοιτητές που αρίστευσαν στο λύκειο με βαθμό απολυτήριου 18.5/20 και άνω σε δημόσιο ή και ιδιωτικό σχολείο μέσης εκπαίδευσης και με βαθμό απολυτήριου 17.5/20 και άνω σε δημόσια τεχνική σχολή.

Το ύψος της κάθε υποτροφίας για πτυχιακές σπουδές ανέρχεται σε €3.000 ετησίως.

Συνηθώς οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις αρχές Νοέμβριου.

Επιδότηση Ενοικίου σε εκτοπισθέντες φοιτητές

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από φοιτητές κατόχους προσφυγικής ταυτότητας από την 1η Σεπτέμβριου μέχρι την 28η Φεβρουάριου.  Λαμβάνεται υπόψιν το 100% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος για το σύζυγο και το 50% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος για τη σύζυγο. Για αδέλφια που διαμένουν με την οικογένεια και εργάζονται λαμβάνεται υπόψη το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος τους (συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού).

Δίδονται εκπτώσεις 854 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 1708 ευρώ για κάθε τέκνο φοιτητή.

Κρατική Φοιτητική Χορηγία

Παραχωρείτε με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα εισοδήματα της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 59.000 ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι δυο εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπρόσθετο τέκνο το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβαίνει τις 59.000 κατά 3.000. Τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1.200.000 ευρώ. 

Φοιτητικά Επιδόματα ( φοιτητικό πακέτο )

Παραχωρείται σύμφωνα με περιουσιακά εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι αιτήσεις μοριοδοτούνται και το διαθέσιμο κονδύλι μοιράζεται στους δικαιούχους με τα περισσότερα μόρια.

Το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 39.000 ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι δυο εξαρτώμενα τέκνα. . Για κάθε επιπρόσθετο τέκνο το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβαίνει τις 59.000 κατά 3.000 ευρώ. Τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1.200.000 ευρώ.  

Άλλα Προβλήματα

 

Εξεταστική Περίοδος

Το πρόβλημα που εντοπίζετε είναι σε δύο άξονες:


1. Υπάρχει κανόνας που προνοεί πώς κατά την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου πριν την εβδομάδα προετοιμασίας απαγορεύονται οι εξετάσεις. Κάτι που δυστυχώς κάποιοι καθηγητές παραβαίνουν.


2. Κατά την εξεταστική περίοδο υπάρχει εβδομάδα προετοιμασίας για να μελετήσουν οι φοιτητές και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις τελικές εξετάσεις τους. Κάτι το οποίο δεν γίνεται βέβαια γιατί υπάρχουν τελικές εξετάσεις και την εβδομάδα προετοιμασίας.
Μετά και από τις συζητήσεις που γίνονται για την αλλαγή των κανόνων ζητήθηκε τόσο από τους ακαδημαϊκούς, όσο και από τους φοιτητές όπως τηρούνται αυστηρά οι κανόνες, εκτός αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και των φοιτητών και του καθηγητή. Αναμένουμε ότι δε θα εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα με εξετάσεις κατά την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου.


Σχετικά με το θέμα της εξεταστικής περιόδου και μετά από πρόταση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων υπάρχει θέμα για συζήτηση για να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η εισήγηση είναι η εξής:
Το Χειμερινό εξάμηνο να ξεκινά μία εβδομάδα νωρίτερα. Έτσι θα επιμηκυνθεί κατά μία εβδομάδα το εξάμηνο, η οποία εβδομάδα θα προστεθεί στην περίοδο εξετάσεων αυξάνοντας την σε τέσσερις εβδομάδες.
Το εαρινό εξάμηνο να τελειώνει μία εβδομάδα αργότερα. Έτσι θα επιμηκυνθεί κατά μία εβδομάδα το εξάμηνο, η οποία εβδομάδα θα προστεθεί στην περίοδο εξετάσεων αυξάνοντας την σε τέσσερις εβδομάδες.
Με την πιο πάνω εισήγηση θα αυξηθεί η περίοδος που θα έχουμε για τις εξετάσεις και θα λυθούν αρκετά προβλήματα που έχουμε κατά την περίοδο εξετάσεων.

Μεταπώληση Βιβλίων

Ο θεσμός της μεταπώλησης βιβλίων αποτελεί μία σημαντική δικλίδα προς τους φοιτητές για αγορά βιβλίων σε μειωμένες κατά μεγάλο βαθμό τιμές. Εντούτοις ο θεσμός θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί τόσο από τη Φοιτητική Ένωση, όσο και εκ μέρους της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ χαιρετίζουμε την υλοποίηση του μέτρου αυτού. Επισημαίνουμε παράλληλα ότι πέρα από την εφαρμογή του οι αρχές του πανεπιστήμιου θα πρέπει να προχωρήσουν στη γνωστοποίησή του μέσα στη φοιτητική κοινότητα, δίνοντας την κατάλληλη ενημέρωση για την αξιοποίησή του από τους φοιτητές. Το μέτρο θα πρέπει να επεκταθεί και να εντοπιστούν οι ελλείψεις εκεί και όπου υπάρχουν, για να στηριχτεί περαιτέρω από τις αρχές του πανεπιστημίου. Ήδη με τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του θεσμού αυτού εντοπίστηκαν κάποιες αδυναμίες.
Για αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών εισηγούμαστε τα εξής:
α) Μεγαλύτερη προβολή του θεσμού τόσο από το πανεπιστήμιο, όσο και από τη Φ.Ε.ΠΑΝ.
β) Καλύτερη ενημέρωση της φοιτητικής κοινότητας για τα διαδικαστικά θέματα του θεσμού αυτού.
γ) Θεωρούμε ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να απλουστευτεί σε συνδυασμό με τη χρήση του Banner Web όπου οι φοιτητές θα μπορούν με ευκολία να καταχωρούν τα βιβλία που έχουν διαθέσιμα προς πώληση.


Καλό θα ήταν να γίνει μια ενημέρωση πριν τις εγγραφές μέσω του ucyall, να τοποθετηθούν αφίσες, να δεσμευτούν οι παρατάξεις ότι θα το προωθήσουν ώστε οι φοιτητές να είναι ενήμεροι για το θεσμό αυτό. Έτσι οι παλιοί φοιτητές θα μπορούν να πωλούν τα βιβλία τους σε νεότερους φοιτητές και να μην χρειάζεται να αγοράζουν πανάκριβα βιβλία που δεν θα χρειάζονται αργότερα.

Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρεί ότι το θέμα της υγιεινής είναι μείζον και θα πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της αρμόδιας υπηρεσίας του πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου προτείνουμε όπως υλοποιηθούν τα πιο πάνω αιτήματά με τους εξής τρόπους:
• Να γίνεται συχνότερα ψεκασμός και απολύμανση των χώρων του πανεπιστημίου, ιδιαίτερα στους χώρους υγιεινής.
• Ο τομέας ασφάλειας και υγείας να διευθετήσει άμεσα την απομάκρυνση των αδέσποτων ζώων από τους χώρους του πανεπιστημίου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
• Να γίνεται σε τακτική βάση κλάδεμα των δέντρων και ψεκασμός των χόρτων.
• Να γίνεται υγειονομικός έλεγχος όχι μόνο εντός της καφετέριας του πανεπιστημίου αλλά και στον εξωτερικό χώρο κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.
• Οι κάδοι απορριμμάτων να αδειάζονται κατά την διάρκεια της ημέρας πριν γεμίσουν ασφυκτικά έτσι ώστε να μην παρατηρείται δυσοσμία και μάζεμα εντόμων.


Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θέλει να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια της που το θέμα της υγιεινής έπεσε στα χαμηλά, παρ’ όλες τις νύξεις που έγιναν μέσω συχνών επιστολών. Θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα σημεία πρέπει να υλοποιηθούν το συντομότερο και να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Είναι γνωστό το σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται με τα τέλη των υπηρεσιών διαδικτύου, αφού ανεβάζουν το κόστος της φοιτητικής ζωής. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες των φοιτητών, προσφέρει δωρεάν την εν λόγω υπηρεσία στις εγκαταστάσεις του, καθώς και περιορισμένης εμβέλειας ασύρματο διαδίκτυο.
Το γεγονός αυτό, το καθιστά το δεύτερο μεγαλύτερο φορέα παροχής διαδικτύου μετά τη CYTA. Θέση της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου:
1. Δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή, ώστε η υπηρεσία αυτή να παρέχεται δωρεάν ή με χαμηλότερα τέλη σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.
2. Βελτιώσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Στις τελευταίες επαφές που είχαμε με την πρυτανεία ενημερωθήκαμε πως το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε συνομιλίες με την CYTA, ώστε να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται και να προχωρήσει το Πανεπιστήμιο στην παροχή φθηνού διαδικτύου.

Ο θεσμός των ηλεκτρονικών εγγραφών εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2009 σε όλα τα έτη του Πανεπιστημίου. Με την εφαρμογή του θεσμού αυτού αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που δημιουργούνταν παλαιότερα κατά την περίοδο των εγγραφών, διευκολύνοντας έτσι μεγάλο ποσοστό φοιτητών. Παρ’ όλα αυτά παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα, που αφορούν τόσο τεχνικά θέματα, όσο και ακαδημαϊκά, ταλαιπωρώντας μερίδα φοιτητών.
Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εντόπισε και κατέγραψε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των εγγραφών, τα οποία αφορούν κυρίως αδυναμίες των τμημάτων.
Τέτοια προβλήματα ήταν τα εξής:
• Ελάχιστη έως και καθόλου συνεννόηση μεταξύ των Τμημάτων και της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Πιο συγκεκριμένα, αρκετές ήταν οι περιπτώσεις όπου ακροατήρια είχαν λιγότερες από τις απαραίτητες θέσεις (ακόμα και σε υποχρεωτικά μαθήματα σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του κάθε Τμήματος) ή και το αντίστροφο, πολύ περισσότερες θέσεις. Τα Τμήματα όφειλαν να ετοιμάσουν τον αριθμό των φοιτητών που θα διδάσκονταν το κάθε μάθημα και αναλόγως να ανοιχτούν οι ανάλογες θέσεις. Μεγάλο μέρος των μαθημάτων δεν ήταν κρατημένα για τα Τμήματα που θα διδάσκονταν το μάθημα και έτσι ο οποιοσδήποτε φοιτητής άλλου Τμήματος να το επιλέγει, στερώντας έτσι την θέση σε φοιτητή του συγκεκριμένου Τμήματος. Ακόμη, κακή προεργασία για τις αίθουσες των κάθε μαθημάτων, αφού σε συνάρτηση με τις θέσεις των κάθε μαθημάτων κάποιες αίθουσες ήταν υπερπλήρης. Επίσης, παρατηρήθηκαν και λάθος καταχωρήσεις στις Πιστωτικές Μονάδες των μαθημάτων. Άλλο πρόβλημα ήταν λάθος προαπαιτούμενα μαθήματα αφού σε πολλές των περιπτώσεων εμφανίζονταν ανύπαρκτα προαπαιτούμενα και δεν μπορούσαν οι φοιτητές να τα επιλέξουν.
• Κατά την έναρξη της διαδικασίας, το σύστημα αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην προβλέψιμα μεγάλη ζήτηση που υπήρχε εκ μέρους των φοιτητών προκαλώντας έτσι τεράστια ταλαιπωρία, καθυστέρηση και δυσφορία στους φοιτητές.
• Το προσωπικό που διέθεσε η Υ.Σ.Φ.Μ. ήταν σαφώς ανεπαρκές για να επιλύσει τα πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των εγγραφών, αλλά και να γράψει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές με τον παραδοσιακό τρόπο (όπως είχε εξαγγείλει).
• Μεγάλη ήταν και η καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας των σταθμών στην Φοιτητική Μέριμνα, με αποτέλεσμα την αργοπορία και χάσιμο υπερπολύτιμου χρόνου στο λίγο χρόνο της μισής ώρας που διέθεσαν για τους Αθλητές. Ως συνέπεια αυτού, οι περισσότεροι αθλητές, ξεκίνησαν την εγγραφή τους μετά τις 9:00 και να μην προλάβουν να κρατήσουν τα μαθήματα που επιθυμούσαν, χάνοντας έτσι το αναφαίρετο πλεονέκτημα που δικαιούνταν.
• Μεγάλη αδιαφορία εκ μέρους των Ακαδημαϊκών προς την φοιτητική κοινότητα. Οι πλείστοι υπόγραφαν χωρίς τον οποιοδήποτε έλεγχο αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, αν οι αίθουσες των μαθημάτων χωράνε ακόμα ένα φοιτητή κλπ.
• Ελάχιστη έως και ανύπαρκτη η έννοια από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Τις περισσότερες φορές τα τηλέφωνα τους κτυπούσαν χωρίς καμία ανταπόκριση.
• Η Υ.Σ.Φ.Μ. όφειλε να έρθει σε επαφή με τα Τμήματα ούτως ώστε φοιτητές που πήγαν ERASMUS, είχαν αναστολή για κάποιο χρονικό διάστημα ή ήρθαν από μεταγραφές, να περασθούν στο σύστημα με το σωστό έτος φοίτησης τους, προς αποφυγή της ταλαιπωρίας να γράφονται με τον παλιό τρόπο.
Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρεί ότι ο θεσμός των ηλεκτρονικών εγγραφών αποτελεί μεγάλη αναβάθμιση για το Πανεπιστήμιο. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στις προηγούμενες εγγραφές θα πρέπει να τύχουν άμεσης επίλυσης και να δημιουργηθούν οι σωστές βάσεις, ούτως ώστε να μην ξαναδημιουργούνται στο μέλλον.

Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο είναι οι μετακινήσεις τους τόσο προς τις πόλεις τους όσο και εντός της Λευκωσίας. Το μηνιαίο ποσό που καταβάλουν στις μετακινήσεις τους, είτε αυτές γίνονται με τα δικά τους αυτοκίνητα είτε με ταξί, είναι δυσβάστακτες, όταν συνδυαστούν με τα ψηλά ενοίκια και το υψηλό κόστος ζωής.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί λεωφορεία από όλες τις πόλεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται τα εξής:
α) Να δρομολογηθούν συχνές διαδρομές λεωφορείων που να συνδέουν την Λευκωσία με τις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου σε κεντρικά σημεία.
β) Να δρομολογηθούν λεωφορεία που θα εκτελούν διαδρομές εντός Λευκωσίας για μεταφορά των φοιτητών σε όλους τους χώρους σπουδών της πρωτεύουσας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και στα υπόλοιπα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κρατικά ιδρύματα.
γ) Στις συγκεκριμένες διαδρομές για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου των φοιτητών, των συνταξιούχων κλπ η χρήση να είναι δωρεάν.
δ) Τα λεωφορεία που θα εκτελούν τις διαδρομές να είναι σύγχρονα και να γίνεται τακτική επιτήρηση και συντήρηση από το κράτος ώστε να μην παρουσιαστούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
Τα εν λόγω αιτήματα θα μπορούσαν να ενταχθούν στα ωφελήματα της Φοιτητικής ταυτότητας.

Μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την αλλαγή των Κανόνων και Κανονισμών του Πανεπιστημίου έχει συζητηθεί η εισαγωγή του Θερινού Εξαμήνου. Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θέλουμε να εκφράσουμε την ευχαρίστηση μας και να χαιρετίσουμε την εισαγωγή ενός νέου εξαμήνου στην ακαδημαϊκή χρονιά.
Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ζητούμε όπως το πανεπιστήμιο ενημερώσει την ακαδημαϊκή κοινότητα και να υλοποιήσει το συντομότερο την συγκεκριμένη θέση.
Στο θερινό εξάμηνο θα διδάσκονται τα εξής μαθήματα:
1. Διπλωματική εργασία (με τη συγκατάθεση του καθηγητή)
2. Μαθήματα ξένων γλωσσών
3. Επιλεγόμενα μαθήματα αθλητισμού

Η φοιτητική ταυτότητα αποτελεί εδώ και μερικά χρόνια ένα πολύ σημαντικό κεκτημένο για τους φοιτητές το οποίο όμως χρήζει άμεσης αναβάθμισης. Οι φοιτητές σήμερα κρατούν στα χέρια τους μια φοιτητική ταυτότητα η οποία δεν τους προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος. Μια φοιτητική ταυτότητα που σε καμιά περίπτωση δεν κατάφερε να εκπληρώσει τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Ανησυχητικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το συγκεκριμένο θεσμό, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να μην γνωρίζουν καν την ύπαρξη της φοιτητικής ταυτότητας.
Η ιδιότητα όλων μας ως φοιτητές έχει περιθωριοποιηθεί και καθημερινά ζούμε την ακρίβεια χωρίς καμία στήριξη από την κοινωνία. Το πιο ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας αυτού του τόπου έχει μπει στα συρτάρια των κυβερνώντων χωρίς καμία πρόθεση για αναβάθμιση των ωφελημάτων που πρέπει να έχουμε ως φοιτητές.
Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρούμε ότι η φοιτητική ταυτότητα είναι ένας θεσμός που χρειάζεται ριζική αναβάθμιση άμεσα και ως φοιτητές οφείλουμε να απαιτήσουμε αυτά που μας αναλογούν και είναι απαραίτητα για τις σπουδές μας. Η φοιτητική ταυτότητα είναι ένας θεσμός που πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει προς ουσιαστικό όφελος των φοιτητών και να παρέχει ουσιαστικά ωφελήματα στη φοιτητική κοινότητα, όπως:
μειωμένα κόμιστρα στους φοιτητές για μετακινήσεις τους με ταξί, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μειωμένα αεροπορικά ναύλα στους Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, φθηνό internet για όλους καθώς και φθηνά ωφελήματα σε όλες τις υπηρεσίες σε είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. βιβλιοπωλεία).