top of page

Προβλήματα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Κατευθύνσεις Εξειδίκευσης στο Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Αυτή τη στιγμή, το Τμήμα των Αγγλικών Σπουδών είναι δομημένο γύρω από αρκετά αντικείμενα και προσφέρει Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Ένα σύγχρονο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, όμως, έχει την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις τόσο στους επιστημονικούς κλάδους που άπτονται των αντικειμένων του, όσο και στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο. Είναι απαραίτητο να ενισχύσει και να εμπλουτίσει τα γνωστικά αντικείμενα που ήδη προσφέρει, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των φοιτητών του και στις σύγχρονες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας.
Γι’αυτό, το Τμήμα έθεσε στη Σύγκλητο τους πιο πάνω προβληματισμούς και κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία κατευθύνσεων, όπου εγκρίθηκαν οι συγκεκριμένες τρεις κατευθύνσεις:
1. Γλωσσολογία (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη)
2. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές
3. Μεταφραστικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές

Σίγουρα, ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ χαιρετίζουμε την ανάπτυξη του Τμήματος με τις νέες κατευθύνσεις, αφού θα το καταστήσει ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Προτείνουμε την προώθηση αυτού του προγράμματος με τις κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύντομα, χωρίς ολιγωρίες. Ταυτόχρονα, ζητούμε τον άρτιο καταρτισμό του προγράμματος, προσλαμβάνοντας επαρκές ακαδημαϊκό προσωπικό, όπως υπολογίστηκε αρχικά στις 8 νέες θέσεις ΔΕΠ. Δεν επιδιώκουμε βεβιασμένες κινήσεις για το θεαθήναι, αλλά ένα ποιοτικά καταρτισμένο πρόγραμμα.

Προβλήματα 3ου και 4ου Έτους
Είναι γεγονός ότι με τον παρόν πρόγραμμα των Αγγλικών Σπουδών προκύπτουν πάμπολλα προβλήματα όσο αφορά τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε από το Τμήμα, γι’ αυτό, εξάλλου θα δημιουργήσει τις πιο πάνω κατευθύνσεις. Παρόλα αυτά, είναι αδήριτη ανάγκη το Τμήμα να μεριμνήσει για τους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, που δεν θα επωφεληθούν από τις κατευθύνσεις εξειδίκευσης. Αυτή τη στιγμή, οι φοιτητές των μεγαλύτερων ετών, αναγκάζονται να επιλέγουν μαθήματα που δεν τους ενδιαφέρουν, απλά για να καλύψουν τις ανάγκες του πτυχίου τους όσο αφορά τις πιστωτικές μονάδες.
Προτείνουμε να προσφέρονται μαθήματα περιορισμένης επιλογής με μεγάλα ακροατήρια, τουλάχιστον των 30 ατόμων. Έτσι, θα δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εγγράφονται στα μαθήματα που τους ενδιαφέρει το αντικείμενο. Επίσης, το Τμήμα να μεριμνήσει όπως δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων 3ου και 4ου έτους, αφού έτσι περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του φοιτητή.

Πρόγραμμα Erasmus
Ο θεσμός Erasmus για τους φοιτητές του Τμήματος των Αγγλικών Σπουδών είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντικός, μιας και πρόκειται για ένα τμήμα που ανάμεσα στα τόσα αλλά, έχει να κάνει και με τη μελέτη της αγγλικής γλώσσας και κουλτούρας. Οπόταν, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει συνεργασία με πανεπιστήμια της Αγγλίας, όπου χρησιμοποιείται και η ίδια η γλώσσα.
Προτείνουμε, την άμεση συνεργασία με πανεπιστήμια της Αγγλίας και γενικά του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι, οι φοιτητές θα έχουν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αγγλική κουλτούρα και να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, το Τμήμα πρέπει να παρέχει στους φοιτητές την κατάλληλη πληροφόρηση, αλλά να έχει συνεχή επαφή μαζί τους κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στην άλλη χώρα, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες τους.

Συμμετοχή Φοιτητών στον Καταρτισμό του Ωρολογίου Προγράμματος
Κάθε εξάμηνο παρατηρείται στο τμήμα το πρόβλημα της σύγκρουσης των υποχρεωτικών μαθημάτων, με αποτέλεσμα φοιτητές που αποτυγχάνουν σε κάποιο μάθημα και πρέπει να το παρακολουθήσουν τον επόμενο χρόνο, να μην μπορούν να το πάρουν και έχουν ως επακόλουθο την καθυστέρηση συμπλήρωσης των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων.
Προτείνουμε τη συμμετοχή εκπροσώπου του τμήματος στην επιτροπή προπτυχιακών, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα κατά την περίοδο των εγγραφών. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος στην επιτροπή και για να μπορούν να εκφέρουν γνώμη ως προς τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλεγόμενα, που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος, γιατί κάθε χρόνο οι ανάγκες των φοιτητών αλλάζουν και εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των συμφοιτητών μας.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα στη Λογοτεχνία και Γλωσσολογία
Η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι αξιέπαινη, αφού δίδεται η ευκαιρία στους φοιτητές τους Τμήματος να πάνε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και να παρακολουθήσουν μαθήματα στον τομέα της λογοτεχνίας, καθώς και της γλωσσολογίας.
Προτείνουμε, καταρχήν, να γίνεται καλή και έγκαιρη ενημέρωση όσο αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και να διευκρινίζεται από την αρχή στους φοιτητές πόσα και ποια μαθήματα θα τους αναγνωρίσουν στο πτυχίο τους. Επιπλέον, πρότασή μας είναι να αυξηθεί το κονδύλι του Τμήματος ισάξια στους δύο τομείς, ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους φοιτητές κάθε φορά να συμμετέχουν.

Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών έχει παρουσιαστεί πρόβλημα με τα φροντιστηριακά μαθήματα. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποια φροντιστήρια τις τετάρτες για να ανεβάσουν το επίπεδό τους στη γαλλική γλώσσα, είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν €500. Η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική, όμως είναι αρκετά βοηθητική αφού διευκολύνει αρκετά τους φοιτητές στις απαιτήσεις του πτυχίου τους.
Η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν είναι σωστό φοιτητές που φοιτούν σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα να πρέπει να πληρώνουν για να καλύψουν τις ανάγκες του πτυχίου τους. Ακόμα, παρατηρείται το γεγονός ότι σε άλλα τμήματα οι φοιτητές παρακολουθούν δωρεάν τα φροντιστηριακά μαθήματα. Η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως η Φ.Ε.ΠΑΝ. συναντηθεί με τον πρόεδρο του Τμήματος Γαλλικής αλλά και με τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών. Για να λυθεί το θέμα αυτό, εισηγούμαστε όπως τα μαθήματα να γίνονται δωρεάν από το κέντρο γλωσσών ή και από το ίδιο το τμήμα, σε χώρο και χρόνο που θα εξυπηρετούν τους φοιτητές.
Κατά τη διάρκεια των εγγραφών, οι φοιτητές του τμήματος των Γαλλικών Σπουδών αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές της Γαλλικής είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν πέντε μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τρεις διαφορετικές σχολές και τρία επίπεδα γλώσσας εκτός των Γαλλικών. Όμως, δεν υπάρχουν επαρκή μαθήματα επιλογής, αλλά ούτε και αρκετές θέσεις στα διάφορα ακροατήρια που προσφέρουν τα τμήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές αυτοί να επιλέγουν μαθήματα τα οποία δεν ταιριάζουν με τις προτιμήσεις τους.
Ως εκ τούτου, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως γίνεται εκ των προτέρων καταγραφή των προτιμήσεων και γίνονται κρατήσεις θέσεων στα διάφορα μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται ώστε να μπορούν οι φοιτητές του τμήματος Γαλλικών Σπουδών να έχουν την ευκαιρία επιλογής ανάμεσα σε πολλά μαθήματα.

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Πτυχίο μεσανατολικών σπουδών
Είναι γεγονός ότι το Τμήμα προτίθεται να προσφέρει πέραν από το υφιστάμενο, και Πτυχίο Μεσανατολικών Σπουδών. Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την πρόθεση του τμήματος, αφού πάγια θέση μας είναι και η στήριξη της ιδέας και η υλοποίηση αυτής σε ό,τι αφορά στη δημιουργία νέων κατευθύνσεων από τα τμήματα.
Προτείνουμε δε, και τη συμμετοχή εκπροσώπων των φοιτητών στις αρμόδιες επιτροπές που σχεδιάζουν το εν λόγο πρόγραμμα, προκειμένου να ληφθούν εξ αρχής υπόψη, τόσο η γνώμη των φοιτητών, όσο και οι ανησυχίες τους, οι οποίες και να διασκεδαστούν άμεσα μέσα από τις απαραίτητες δεσμεύσεις που θα φροντίζουν να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων.

Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων
Το τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, είναι ένα τμήμα, που γίνεται ολοένα και πιο γνωστό στην κυπριακή κοινωνία. Πολλοί απόφοιτοι όμως του τμήματος έχουν εντοπίσει προβλήματα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ωστόσο, με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κλάδος, γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στους Κύπριους φοιτητές. Γι’ αυτό το λόγο, οι θέσεις των αποφοίτων του τμήματος, στην αγορά εργασίας αυξάνονται.
Προτείνουμε όπως το Τμήμα με διαλέξεις, σεμινάρια διαφώτισης, ή ακόμα και εκδηλώσεις να κάνει γνωστές τις επαγγελματικές δυνατότητες των φοιτητών του τμήματος, ούτως ώστε οι απόφοιτοι να μη βρίσκονται εκτεθειμένοι με το τέλος των σπουδών τους.

Γλώσσα διδασκαλίας μαθημάτων
Το πρόβλημα που παρατηρείται στο τμήμα είναι η χρήση της αγγλικής γλώσσας. Κάποιοι καθηγητές του τμήματος, είναι ξένοι, με αποτέλεσμα τα μαθήματα να διδάσκονται κυρίως στα αγγλικά. Πράγμα το οποίο και αντιβαίνει τους νόμους του πανεπιστημίου που προνοούν την ελληνική και τουρκική ως επίσημες γλώσσες του. Έτσι, πολλοί φοιτητές, αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να αντιληφθούν το μάθημα, ιδίως και όταν κάποιες φορές τα μαθήματα εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα.
Προτείνουμε όπως οι θέσεις των ακαδημαϊκών να καλύπτονται από Ελληνοκύπριους καθηγητές, ή γενικώς καθηγητές που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι ένα νεοσύστατο πρόγραμμα από το Τμήμα ΓΑΛ. Για πρώτη φορά φέτος το πτυχίο αυτό δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές που παρακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα. Όντας ένα διατμηματικό πρόγραμμα με κύριο στόχο να αγγίξει τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φοιτητές έχουν ως υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών.
Όμως, οι φοιτητές του προγράμματος Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες αναφορικά με τα μαθήματα του ΟΙΚ. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν ως υποχρεωτικά μαθήματα τις Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας, Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας στο πρώτο έτος, καθώς και Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέταρτο έτος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών έχει αποτύχει στο μάθημα Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας και μάλιστα με ιδιαίτερα χαμηλούς βαθμούς.
Η αλήθεια είναι πως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός αυτό, μιας και οι φοιτητές του προγράμματος Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είχαν ως υποχρεωτικά μαθήματα εισδοχής τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις τα Νέα Ελληνικά και δύο Ευρωπαϊκές γλώσσες. Οπόταν, οι πλείστοι φοιτητές δεν έχουν καμία επαφή με το θέμα των οικονομικών, αφού ελάχιστοι είναι αυτοί που παρακολουθούσαν την Πολιτική Οικονομία. Εάν κάποιος μελετήσει το θέμα εις βάθος και όχι βραχυπρόθεσμα θα δει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Επομένως, προτείνουμε όπως αλλάξουν τα κριτήρια εισδοχής και προστεθεί η επιλογή μεταξύ Ιστορίας και Πολιτικής Οικονομίας.
Όσο αφορά τους ήδη υφιστάμενους φοιτητές και τον υφιστάμενο οδηγό σπουδών, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως οι φοιτητές παρακολουθούν μόνοι τους τα μαθήματα, αλλά και τα φροντιστήρια Οικονομικών, ξεχωριστά από τους φοιτητές του Τμήματος ΟΙΚ. Έτσι, το μάθημα θα είναι δυνατό να προσαρμοστεί στους ρυθμούς των φοιτητών. Με δεδομένα ότι είμαστε στην αρχή του εαρινού εξαμήνου και το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ήδη ανακοινωθεί, το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι τουλάχιστον ξεχωριστό φροντιστήριο.
Σε μετέπειτα στάδιο, με την επόμενη δηλαδή εισδοχή (να εξεταστεί και το ενδεχόμενο εάν μπορεί να εφαρμοστεί από τον τρέχον εξάμηνο), η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως το μάθημα να προσφέρεται στο νεοσυσταθέν πτυχίο με διαφορετική αξιολόγηση και διαφορετική πίστωση (ECTS). Σε διαφορετική περίπτωση να διασφαλιστεί τουλάχιστον ότι ο οδηγός σπουδών του τμήματος ΓΑΛ θα αλλάξει και τα μαθήματα Οικονομικών θα προσαρμοστούν στις ανάγκες του προγράμματος αυτού, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να αντεπεξέλθουν.
Τέλος, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως η Φ.Ε.ΠΑΝ. προχωρήσει σε συνάντηση με το Τμήμα ΓΑΛ και ΟΙΚ, ούτως ώστε να βρεθεί μια κοινή γραμμή που να ικανοποιεί τους φοιτητές του προγράμματος. Επιπλέον, προτείνουμε η Φ.Ε.ΠΑΝ. να γνωστοποιήσει το ζήτημα αυτό και στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων με μια επιστολή της.

Ως Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνουμε όπως:
Την παροχή βοήθειας στους φοιτητές του τμήματος ΣΕΣ που απέτυχαν στα προκείμενα μαθήματα, όταν θα τα παρακολουθήσουν ξανά, και οι οποίοι φοιτητές αποτελούν την πλειοψηφία του τμήματος. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεωρούμε άμεση ανάγκη και προτεραιότητα την αλλαγή διεξαγωγής του μαθήματος, εννοώντας οι φοιτητές του ΣΕΣ να παρακολουθούν το μάθημα με τους νεοεισερχόμενους φοιτητές στο τμήμα σε ξεχωριστό ακροατήριο και ξεχωριστό ακροατήριο και ξεχωριστό φροντιστήριο απ’ αυτά των Οικονομικών.

bottom of page